Teaberaamat nr. 2 – Kaitseviisid elektriohutuse tagamisel


autor E. Risthein.

EETELi teaberaamatute sarja teine raamat käsitleb elektriseadmete ja elektripaigaldiste ehitusega tagatavaid kaitseviise inimeste kaitseks elektrilöögiohu eest. Raamat ei käsitle elektriohutust elektritöödel, sest selle kohta on kavas välja anda eraldi teaberaamat. Raamatu maht on 112 lehekülge, sellest põhitekst koos arvukate illustratsioonidega 96 lk. Raamatu koostamisel on lähtutud rahvusvahelisest elektriohutuse põhistandardist, mis on Eesti Standardikeskuse madalpingekomitee poolt ka juba ette valmistatud väljaandmiseks Eesti standardina EVS-EN 61140:2003. Ühtlasi on arvestatud madal- ja kõrgepingepaigaldiste ehitust sätestavaid standardeid ja eeskirju (IEC 60364:2001, EEI 3:1994, EVS-HD 637 S1:2002).

Raamat on vajalik kõigile ettevõtetele ja peaks olema iga elektriku töölaual. EETELi juhtkond soovitab firmadel seda raamatut sellisel hulgal tellida, et seda saaks anda kõigile, kes elektripaigaldisi projekteerivad, ehitavad, käitavad või haldavad. Raamatu hind koos käibemaksuga 95 kr.

Raamatut saab tellida meie sidevahendite kaudu või osta meie kontorist.

E-post: elektriala@eetel.ee või mickfeldt@hot.ee
Telefonid: 679 7971, 679 7974
Telefaks: 679 7973
Samal aadressil palun esitada Teid huvitavad koolituste soovid või -tellimused.
Koolitus- ja müügijuht
Jüri Mickfeldt
679 7974
GSM: (050) 97952