Teaberaamat nr. 3 – Maandamine ja potentsiaaliühtlustus


autor E. Risthein.

Kaitsemaandamine ja potentsiaaliühtlustus kuuluvad tähtsaimate elektriohutust ning elektriseadmete nõuetekohast talitlust tagavate võtete hulka. Põhinõuded maandamisele ja potentsiaaliühtlustusele on esitatud elektriohutuse põhistandardis EVS-EN 61140:2003 (Kaitse elektrilöögi eest / Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele), ehitusnõuded aga lähemal ajal ilmuvas Eesti standardis EVS-IEC 60364-5-54:2004.

120lk. – 105 kr.

Raamatut saab tellida meie sidevahendite kaudu või osta meie kontorist.

EETEL-EKSPERT OÜ
registrikood 10525063
Laki 13, 12915 Tallinn
Telefonid: 679 7971
Telefaks: 679 7973
E-post: elektriala@eetel.ee
Arvelduskonto Hansapank, 22 101 151 2641