Telekommunikatsiooni tehnik III kutseeksami läbiviimise korraldus

Hetkel on eksami läbiviimise korraldus  veel väljatöötamisel