Tallinna Elekter on EETELi uus liige

Tallinna Elekter on elektritöid ja elektripaigaldiste hooldust pakkuv ettevõte, mis teeb töid peamiselt eraisikutele, kuid ka firmadele. Ettevõte peab väga vajalikuks elektriohutuse suurendamist vanades korrusmajades.

Nime saamislugu selgitab juhatuse liige Andres Sommer nii: „Nimed Eesti Elekter ja Eesti Energia olid juba võetud, seega panimegi nimeks Tallinna Elekter.“ Firma on suunanud enda tegevuse peaasjalikult eraisikutele ja korteriühistutele, kes soovivad uuendada enda elektripaigaldisi. Lisaks tehakse koostööd ettevõtete, omavalitsuste ja riigiga. Kõlavale nimele vastupidiselt tehakse elektritöid ka üle Eesti. Aastaga on tehtud töid Tallinnast päris kaugetes paikades nagu Jõhvi, Võru, Loksa, Kehra, Rapla, Mõedaku ja Käbiküla ning Aegna saarelegi ollakse kaks korda sattunud.

Tallinna Elekter annab peale tööde teostamist kliendile dokumenteeritud ja normikohase elektripaigaldise, mis on teise juhatuse liikme Kert Krünbergi hinnangul eraisikute turusegmendis üsna uudne nähtus. Tallinna Elekter soovib eristuda teistest teenusepakkujatest korrektse töö ja läbipaistva klienditeenindusega. „Elektrivaldkond on Eestis standardiseeritud ja seadusandlusega reguleeritud ning igaüks, kes hommikul üles ärkab, ei saa kohe elektrikuks hakata,“ ütles Krünberg. Tema arvates on elektrisektoris siiski väga palju „isa, poeg ja järelkäru“ tüüpi ettevõtteid, kel pole vastavat pädevust ega oskusi. See on ohtlik kõigile, kes “renoveeritud” elektripaigaldistega hoonesse tulevikus satuvad.

Tallinna Elekter väärtustab lisaks töötajate kvalifitseeritusele ka eesti keele oskust ja peab lugu eeskujulikust töökultuurist, mille alla kuulub muuhulgas tööpaiga korrashoid ning viisakas ja arvestav suhtlus klientidega.

Ettevõte sai alguse, kuna asutajad nägid elektritööde valdkonna perspektiivi ja suurt vajadust uuendada vanu elektripaigaldisi. Sommeri sõnul on mure elektriohutusega suur, sest vanade hoonete „iserenoveerimisel“ puudub riiklik kontroll. Ettevõtte alustamisel mängis rolli ka hoogu koguv rohepööre. „Tallinna Elektri nägemus on, et rohepöörde elluviimiseks ja ka elektripaigaldiste kaasajastamiseks tuleb kõigil elektriettevõtjatel palju tööd teha. Üheskoos jõuame elektriohutuma ja keskkonnasäästlikuma elukeskkonnani Eestis,“ rääkis Andres Sommer. Korrusmajade elektriohutuks muutmiseks on Tallinna Elektri juhid loonud ka MTÜ Elektriohutu Eesti, mille üks eesmärke on vana ja ohtliku kaabelduse välja vahetamine.

Vaata ka www.tallinnaelekter.ee