Toosikannus toimus EETELi üldkoosolek ja arenguseminar

11. mail toimus Toosikannu Puhkekeskuses EETELi üldkoosolek ja arenguseminar, kus osalesid liidu 70 liiget. Päeva sisustasid aktuaalsed külalised nii meilt kui ka piiri tagant. Üldkoosolek kinnitas muu hulgas uuendatud sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ja tasumise korra ning edendava arenguseminari järgselt toimus soovijatele jahilaskmise mõõduvõtmine.

Üldkoosolekul andis EETELi tegevjuht Kaarel Jänes ülevaate 2023. aasta tegevusplaani täitmisest, samuti vaadati üle ja kinnitati 2022. majandusaasta ja audiitori aruanded. Üldkoosolek viis lõpule ka möödunud aasta teises pooles alanud protsessi, kus liidu toimimiseks ja ambitsioonika tegevusplaani ellu viimiseks oli vajalik muuta ligi 12 aastat püsinud liikmetasude korda.

Arenguseminaril tutvustas STULi juht Kai Puustinen Soome erialaliidu toimimise aluseid, tegevusi ja koostegemise edulugusid ning Euroopa erialaliidus EuropeOn kaasa löömise võimalusi. Roman Zahharov ettevõttest Lean Digital andis ülevaate digitaliseerimise meistriklassi programmi kogemustest, võimalustest ning EASi poolt sügisel avatavast VI grupist, kuhu on juba praegu võimalus ettevõtetel kandideerida. Elektrivaldkonna tippsündmuse Positron 2023 korraldustüdrukud Ave Ader, Brenda Pent, Elis Vedom rääkisid üle septembrikuus esimest korda toimuva sündmuse kontseptsiooni ning lõpetuseks tutvustasid EETELi kommunikatsioonipartneri Optimist Publicu juhid Mari-Liis Ahven ja Peeter Kruusvall EETELi kommunikatsioonivisiooni.

Arenguseminari hoidsid keha ja meeled erksana Psühhobussi teadlased. Päeva lõpetuseks toimus jahilaskmise mõõduvõtmine, kus kolmeks parimaks kujunesid EETELi arendusnõunik Anti Natka, Prysmian Group Baltics juht Tarvo Leppik ja Krister Peetmaa ettevõttest E-Service. Suured tänud kõikidele osalejatele ja esinejatele!