Uue töölepingu seaduse alane koolitus

Lp EETELI liikmed!

Lubatud koolitus uue töölepingu seaduse osas toimub oktoobrikuus koostöös koolitusettevõttega ADDENDA OÜ. Pakume välja ühepäevase koolituskava, kus keskendutakse uuele töölepingu seadusele ning selle juriidilistele küsimustele tööandja ja töövõtja seisukohti arvesse võttes. Koolituste eesmärk on tutvustada uut töölepingu seadust, selle seotust võlaõigusseadusega, mõju tööandjale ning töövõtjale ehitusettevõtte tegevuses. Lisaks käsitletakse võimalikke töövaidlusküsimusi seoses töölepinguseadusega ning tutvustatakse uusi määrusi, mis on seotud töölepingu seadusega. Koolituse tulemusena omavad osalejad teavet uuest töölepinguseadusest ning selle juriidilistest nüanssidest Koolitus on praktiline. Teooriat rikastavad praktilised näited, analüüsid, diskussioonid. Aeg ja koht 9., 29. oktoobril Hotellis Euroopa, Paadi 5, Tallinn Lektorid: Thea Rohtla Labour Consulting tööõiguse jurist Katrin Sarap Labour Consulting tööõiguse jurist 16 oktoobril Hotellis Euroopa, Paadi 5, Tallinn Lektor: Dr (iur) Gaabriel Tavits, Advokaadibüroo Rando Antsmäe jurist ning Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna töö- ja sotsiaalhooldusõiguse dotsent 28. oktoobril Keilas Lektor: Dr (iur) Gaabriel Tavits, Advokaadibüroo Rando Antsmäe jurist ning Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna töö- ja sotsiaalhooldusõiguse dotsent Koolituse maksumus EETELi liikmetele 840.- EEK (sis KM 20%). Maksumus sisaldab koolituse eeltööd, teemade teoreetilist ja praktilist käsitlust ning spetsiaalselt Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu liikmetele välja töötatud koolitusmaterjale (maksumus ei sisalda lõunat). Koolituspäeva teemad: • Töölepingu sõlmimise uued alused • Lepingueelsed läbirääkimised. Töötingimused erijuhtumil. • Konkurentsipiirang • Tähtajaline tööleping • Õigus keelduda töötegemisest vs töötegemise kohustus puhkuse ajal. • Töölähetused • Töötasu. Töötasu vähendamine töö mitteandmise korral. • Töö- ja puhkeaeg. Ületunnitöö. • Puhkus. • Töötaja vastutus. Kahju hüvitamine. • Töölepingu ülesütlemine tööandja algatusel. • Töölepingu ülesütlemine töötaja algatusel. • Vaidlustused. • Töötuskindlustushüvitis. Palume Teil kiiresti registreeruda. EETEL : e-post eetel@eetel; tel 6567314 Jaan Allem EETEL MTÜ tegevdirektor