Uued standardid

 

UUED STANDARDID

EVS-EN 50160:2007

Hind 141,00

Identne EN 50160:2007

Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution networks

Käesolev standard normib madal- ja keskpingeelektrivõrkude pinge olulisemad tunnussuurused tarbija liitumispunktis

normaaltalitlustingimustel. Standard normib iga tarbija oodatavad toitepinge tunnussuurused või nende piirväärtused,

kuid ei kirjelda toitevõrku ühendatud tarbija keskmist olukorda.

Keel en

Asendab EVS-EN 50160:2000

EVS-EN 50428:2005/A1:2007

Hind 84,00

Identne EN 50428:2005/A1:2007

Lülitid majapidamis- ja muudele taolistele kohtkindlatele elektripaigaldistele. Kokkuvõtlik standard. Elamute

ja muude ehitiste elektroonikasüsteemide lülitid ja nende juurde kuuluvad tarvikud

This collateral standard applies to HBES switches with a working voltage not exceeding 250 V a.c. and a rated current

up to and including 16 A. for household and similar fixed electrical installations either indoors or outdoors and to

associated electronic extension units.

Keel en

EVS-EN 60034-12:2002/A1:2007

Hind 73,00

Identne EN 60034-12:2002/A1:2007

ja identne IEC 60034-12:2002/A1:2007

Pöörlevad elektrimasinad. Osa 12: Ühekiiruseliste kolmefaasiliste lühisrootoriga asünkroonmootorite

käivitusprotsess pingel kuni 660 V, 50 Hz

Specifies four standard designs of starting performance for three-phase motors, from 0.4 kW up to 630 kW for direct online

or star-delta starting and rated on the basis of duty-type S-1 (maximum continuous rating).

Keel en

EVS-EN 60064:2003/A4:2007

Hind 180,00

Identne EN 60064:1995/A4:2007

ja identne IEC 60064:1993/A4:2007

Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes – Performance requirements

This International Standard applies to tungsten filament incandescent lamps for general lighting service (GLS) which

comply with the safety requirements in IEC 60432-1 and having: – rated wattage of 25 W to 200 W, inclusive; – rated

voltage 100 V to 250 V, including marked voltage range not exceeding ±2,5 % of the mean voltage1); – bulbs of the A or

PS shapes; – bulbs with clear, frosted or equivalently coated finishes, or white finishes; – caps B22d, E26 or E27.

Keel en

EVS-EN 60079-17:2007

Hind 208,00

Identne EN 60079-17:2007

ja identne IEC 60079-17:2007

Explosive atmospheres — Part 17: Electrical installations inspection and maintenance

This part of IEC 60079 applies to users and covers factors directly related to the inspection and maintenance of

electrical installations within hazardous areas only, where the hazard may be caused by flammable gases, vapours,

  • mists, dusts, fibres or flyings. It does not include: other fundamental installation and inspection requirements for

  • electrical installations; the verification of electrical equipment; the repair and reclamation of explosion protected

equipment (see IEC 60079-19). This standard supplements the requirements of IEC 60364-6. In the case of dusts, fibres

or flyings the level of housekeeping may influence the inspection and maintenance requirements.

Keel en

Asendab EVS-EN 60079-17:2003

EVS-EN 60320-1:2002/A1:2007

Hind 113,00

Identne EN 60320-1:2001/A1:2007

ja identne IEC 60320-1:2001/A1:2007

Seadme-pistikühendused majapidamis- ja muuks taoliseks üldkasutuseks. Osa 1: Üldnõuded

Applicable to two-pole appliance couplers for a.c. only, with and without earthing contact, with a rated voltage not

   

2007.a avaldatud eestikeelsed elektriala Eesti standardid

EVS-EN 62305-1:2007 Piksekaitse. Osa 1: Üldpõhimõtted
EVS-EN 62305-3:2007 Piksekaitse. Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule

EVS-EN 50341-3-20:2007 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 45 kV. Osa 3-20: Eesti siseriiklikud erinõuded

EVS-EN 61000-6-1:2007 Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-1: Erialased põhistandardid. Häiringukindlus olme-, kaubandus- ja väiketööstuskeskkondades

EVS-EN 61000-6-3:2007 Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-3: Erialased põhistandardid. Olme-,kaubandus- ja väiketööstuskeskkondade Emissioonistandard

EVS-EN 61000-6-4:2007 Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-4: Erialased põhistandardid. Tööstuskeskkondade emissioonistandard

EVS-HD 60364-5-54:2007 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid ja kaitsepotentsiaaliühtlustusjuhid

EVS-HD 60364-7-701:2007 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-701: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Vanne ja dušše sisaldavad ruumid

EVS-HD 60364-7-704:2007 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-704: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Ehituspaikade paigaldised

EVS-HD 60364-7-705:2007 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-705: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Põllundus- ja aiandusehitised

EVS-HD 60364-7-706:2007 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-706: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Ahtad juhtivad paigad

EVS-HD 60364-7-740:2007 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-740: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Peopaikade, meelelahutusparkide ja tsirkuse tarindite, meelelahutusseadmete ja kioskite ajutised elektripaigaldised

EVS-IEC 60050-811:2007 Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 811: Elektervedu

EVS-HD 60364-4-443:2007 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse pingehäirete ja elektromagnetiliste häirete eest. Jaotis 443: kaitse pikse- ja lülitusliigpingete eest.

 

01.01.2006 – 01.05.2007 TK-17 Käsitlusalas avaldatud ingliskeelsed Eesti standardid

EVS-EN 60947-2:2006 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit-breakers CLC/TC 17B 22.9.2006
EVS-EN 60947-8:2003/A1:2006 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 8: Control units for built-in thermal protection (PTC) for rotating electrical machines CLC/TC 17B 14.12.2006
EVS-EN 60947-4-3:2001/A1:2007 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 4: Contactors and motor-starters – AC
semiconductor controllers and contactors for non motor loads CLC/TC 17B 17.1.2007
EVS-EN 60947-5-8:2007 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-8: Control circuit devices and
switching elements – Three-position enabling switches CLC/TC 17B 17.1.2007
EVS-EN 60947-4-2:2001/A2:2007 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 4: Contactors and motor-starters – Section 2: AC semiconductor motor controllers and starters CLC/TC 17B 17.1.2007
EVS-EN 60439-5:2006 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part 5: Particular requirements for assemblies for power distribution in public networks CLC/TC 17D 14.12.2006
EVS-HD 586.3 S1:2006 Mineral insulated cables with a rated voltage not exceeding 750 V — Part 3: Guide to
use CLC/TC 20 13.3.2006
EVS-EN 61238-1:2006 Compression and mechanical connectors for power cables for rated voltages up to 36 kV (Um = 42 kV) — Part 1: Test methods and requirements CLC/TC 20 13.3.2006
EVS-HD 621 S1:2002/A1:2006 Medium voltage impregnated paper insulated distribution cables CLC/TC 20 13.3.2006
EVS-HD 22.3 S4:2004/A1:2006 Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having cross-linked insulation Part 3: Heat resistant silicone rubber insulated cables CLC/TC 20 13.4.2006
EVS-HD 629.1 S2:2006 Test requirements on accessories for use on power cables of rated voltage from 3,6/6(7,2) kV up to 20,8/36(42) kV Part 1: Cables with extruded insulation CLC/TC 20 19.5.2006
EVS-HD 629.2 S2:2006 Test requirements on accessories for use on power cables of rated voltage from 3,6/6(7,2) kV up to 20,8/36(42) kV Part 2: Cables with impregnated paper insulation CLC/TC 20 19.5.2006
EVS-EN 50393:2006 Test methods and requirements for accessories for use on distribution cables of rated voltage 0,6/1,0 (1,2) kV CLC/TC 20 16.6.2006
EVS-EN 50414:2006 Test methods for analysis of lead in PVC taken from insulation and sheath of electric and optical fibre cables – Method A: Total lead content determination with flame excitation atomic absorption spectrometry – Method B: Qualitative analysis of lead by lead sulphide staining CLC/TC 20 14.7.2006
EVS-EN 50200:2006 Method of test for resistance to fire of unprotected small cables for use in emergency circuits CLC/TC 20 28.8.2006 EVS-HD 361 S3:2001/A1:2006 System for cable designation CLC/TC 20 22.9.2006