Uus teaberaamat nr. 5 müügil

Elektriseadmeid ja elektripaigaldisi projekteerides, valmistades, ehitades ning monteerides tuleb arvestada standardeid, norme, eeskirju ja seadusi, mis reguleerivad elektriseadmete tootmist ja turustamist, elektripaigaldiste ehitamist hoonetele, rajatistele ja muudele kõikvõimalikele objektidele. Samuti on reguleeritud elektriseadmete ja elektripaigaldiste kasutuselevőtmine ning ka nende hooldamine ja kontroll kogu ekspluatatsiooniaja vältel. Käesolevas trükises käsitletakse elektripaigaldustööde organiseerimist ja juhtimist, et oleks kindlustatud eespooltoodud nõuete täitmine. Raamat jõuab hästivarustatud raamatu- ja elektrikaupade kauplustesse lähiajal. Tellida ja osta saab juba täna EETEL-EKSPERT OÜ kontorist Laki 13. Suuremad kogused võime ka Tallinna piires kohale toimetada. Otstarbekas on ka kasutada ELS teenust. Raamatu hind on 80kr +5%=84 kr Soodustus EETEL-i liikmetele: 5% 1-4raamatut 10% 5-9 raamatut 15% 10-19 raamatut 20% 20 ja rohkem Tellimused võtame vastu: 6797974 5097952 koolitus@elektriala.ee