07.12.2011 toimus EETELi elektripaigaldajate sektsioonil kohtumine Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) juhtkonnaga

 
KohtumiseTeemaks olid:

Elektriohutus Eestis ja riiklik järelevalve
 
Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) peaspetsialist Meelis Kärt esines ettekandega alljärgnevatel teemadel:
•         Elektriohutuse valdkonnad ja õigusaktid
•         Riikliku järelevalve printsiibid
•         Riikliku järelevalve tulemused
•         EETEL-i nimekirja tulemused 2010
•         Teavitus- ja arendustegevused
•         Soovitused ettevõtjatele
•         E-Teenused
 
Meelis Kärdi ettekandega saate tutvuda SIIN
 
Ettekandja vastas ka EETELi poolt saadetud märgukirjale käidulepingute ja tehnilise kontrolli kohta.
Teema on kuum kogu viimane aastakümme. Paljud elektritööde ettevõtjad teatavad, et “TJA tuleb tööle panna”. Samas on ka TJA ressursid piiratud, mistõttu on oodatud vihjed võimalikest rikkumistest.
 
*Esiteks käib jutt ”mustast tööjõust”. Paraku tuleb EETELi liikmetel nendega teatud elektritööde turuniššides konkureerida.
 
*Teiseks probleemiks on elektritöid oskamatult teostavad ettevõtjad.
 
*Kolmandaks on ettevõtjad, kellel elektritööde registreering puudub, aga ikkagi teevad elektritöid.
 
*Neljandaks on käidukorralduse nõuded. Aastaid tagasi võeti heaks tavaks teatada TJA-le käidulepingute ülesütlemisest, kui ei ole kindel uue käidukorraldaja leping.
Praeguses majanduslikus olukorras ütlevad paljud elektripaigaldise omanikud kulude kokkuhoiu eesmärgil lihtsalt käidukorralduse lepingu üles. Eriti enesetapjalik on see lasteaedade, koolimajade ja ühiskondlike hoonete puhul.
 
* Viiendaks ei telli elektripaigaldise omanikud korralist tehnilist kontrolli, kuna keegi seaduse täitmist ei kontrolli.
TJA juhtkond palub kõikidest sellistest juhtumistest koheselt teatada.
 
Kaur Kajak, TJA peadirektori asetäitja,  ja Janne Kurg , TJA ehitus- ja elektriosakonna juhataja, vastasid arvukatele küsimustele.
Koosolekul osalejatele tegi kõige rohkem muret elektripaigaldiste käidukorralduse ja elektriprojektide kvaliteet.
Vastustest selgus, et TJA valmistab ette ettepanekuid elektriohutusseaduse ja vastavate määruste muudatuste tegemiseks.
Urmas Mahlapuutegi ettepaneku esitada TJAile  EETELi juhatuses 01.09.2009 vastu võetud otsus toetada ettepanekut vastutuskindlustuse osas elektripaigaldise käidu ja projekteerimise kohta. Ettepanek kiideti heaks.
 
Samuti oli kohtumise teemaks ka elektripaigaldiste kehtivate käidulepingute ja tehnilise kontrolli tunnistuste olemasolu kontrolli nimekirja esitamine TJAile kontrollimiseks.
 
Meelis Kärt pidas vajalikuks puuduste esitamist EETELi poolt. Eelmisel korral esitatud puudused on kõik kontrollitud ja puudusi esines palju.