ÄP Online:Elektritööde ettevõtted ja MTA asuvad maksupettuses ühisrindele

Äripäev Online
02.04.2013, 11:24

Maksu- ja tolliameti ning Elektritööde Ettevõtjate Liidu esindajad arutasid võimalusi võidelda maksupettustega ehitussektoris ning võimalikke edasisi samme koostööks. Kohtumisel märgiti, et madala hinna kriteerium hangetel soodustab maksupettusi.
Maksu- ja tolliameti kontrolliosakonna juhataja Kaido Lemendiku sõnul on maksukahju ehitussektoris märkimisväärne, mistõttu on koostöö ettevõtjatega väga oluline. „Ehitussektori põhjustatud maksukahju aastas on suurusjärgus 20 miljonit eurot. Seega on koostöövõimaluste leidmine ettevõtjate ja erialaliitudega oluline – ausa konkurentsi edendamisse peavad panustama kõik turuosalised,“ ütles Lemendik.
 
Elektritööde Ettevõtjate Liidu tegevdirektori Are Veski sõnul on liidu liikmed oluliseks strateegiliseks eesmärgiks seadnud ehitusturu korrastamise. „Aus konkurents aitab parandada ehitussektori kestlikkust tervikuna, suurendades ettevõtjate huvi ja võimekust rohkem panustada uutesse tehnoloogiatesse, töötajate koolitusse ja töötingimustesse,“ sõnas Veski.

Maksupettuste vohamise peatamise kohustus on ka tööde tellijatel
Veski rõhutas ehitussektori korrastamisel tellijate rolli: „Tuleb välistada olukorrad, kus ilmselgelt maksudest kõrvalehiilimise hinnaga võidetakse ehitushanked. Eriti tähelepanelikult peaksid riiklikud tellijad vaatama, kas ja kui palju odavaimat hinda pakkujad makse maksvad.“

Toetav on pidev kommunikatsioon
Kohtumisel räägiti muuhulgas võimalikust infovahetusest, kus maksu- ja tolliamet edastaks regulaarselt elektri ehitustööde valdkonna statistikat ja liit omalt poolt teavet alltöövõtjate kohta. Samuti oli kõne all heade kavatsuste leppe sõlmimine töötajate miinimumpalga osas. Arutati ka töötajate registreerimise projekti ning maksu- ja tolliameti tegevusi ehitussektori kontrollimisel.
 
Maksu- ja tolliameti selle strateegiaperioodi üheks põhiliseks eesmärgiks on varimajanduse osakaalu vähendamine Eesti ettevõtluskeskkonnas. Seetõttu pööratakse erilist tähelepanu kontrollimeetmete uuendamisele ja tõhustamisele, aga ka ettepanekutele õigusruumi muutmiseks, mis selle eemärgi saavutamisele kaasa aitavad.