Liidu uueks juhi abiks osutus valituks Anneli Kubbi

Avaliku konkursi käigus, osutus liidu uueks juhi abiks valituks Anneli Kubbi, kes asus uude ametisse alates 6.märtsist.
 
Anneli Kubbi on pikaajalise kogemusega büroojuht, töötanud avalikus ja erasektoris. Eelnevates ametites on ta tulemuslikult juhtinud ja korraldanud igapäevast tööd kontoris, tegelenud lisaks tavapärasele bürootegevusele ka personaliga seotud  küsimuste lahendamise, müügitegevuse ja erinevate ürituste, sh. konverentside korraldamisega. Aastatel 1994 – 2001 töötas ta Riigikantseleis, hiljem äriettevõtetes.
 
Anneli valdab peale emakeele ka inglise ning vene keelt, kõnekeelena ka soome keelt. Teda iseloomustab kohusetundlikkus ning rõõmsameelne ellusuhtumine.
Otsustavaks uue juhi abi valikul osutuski professionaalne töökogemus ja isiksuslikud omadused.
 
Uue juhi abi ametisse asumisega on ühtlasi täiustatud liidusisest tööjaotust  – eesmärgiks tõhusam töö meie liikmete huvide eest seismisel.