Kutseeksamid

Kutseeksamite ajakava I poolaastal 2018:

01.02.2018 – Tallinna Polütehnikum, automaatik

06.02.2018 – Viljandi KÕK, Vana-Võidu, sisetööde elektrik

13.02.2018 – Ida-Virumaa KHK, Jõhvi, automaatik

14.02,2018 – Järvamaa KHK, Paide. sisetööde elektrik

05.06.2018 – Tartu KHK, sisetööde elektrik

06.06.2018 – Viljandi KÕK, Vana-Võidu, sisetööde elektrik

08.06.2018 – Tallinna Polütehnikum, sisetööde elektrik

11.06 2018 – Tallinna Polütehnikum, automaatik

12.06.2018 – Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool, automaatik

13.06.2018 – Tallinna Ehituskool, sisetööde elektrik

14.06.2018 – Ida-Virumaa KHK, Jõhvi, sisetööde elektrik

15.06.2018 – Ida-Virumaa KHK, Jõhvi, automaatik

 

II Poolaasta eksamite ajakava täiendatakse jooksvalt

 

EKSAMIL OSALEMISEKS VAJAMINEVAD DOKUMENTIDE LOETELU

Vormikohane avaldus (lisa 1);

Isikut tõendav dokument (pass, ID kaart, juhiluba);

Haridust ja varem omistatud elektrialaseid kvalifikatsioone tõendavad dokumendid;

Täiendkoolituse läbimist tõendavad dokumendid;

Vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus  (lisa 2) ja viimaselt töökohalt tööandja(te) hinnanguleht (i);

Kutseomistamistasu maksmist tõendav dokument.

Varem omistatud kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument

Siin on info kutse taastõendamise kohta

NB! Dokumendid esitada 10 päeva enne eksami toimumist.

Lisainfo:
Urmas Leitmäe 

Kutseandmise osakonna juhataja
tel 5067485  urmas.leitmae@eetel.ee

KUTSEEKSAMITE HINNAKIRI

Nimetus Maksumus EUR 
Automaatik tase 4 õpilane
155
Automaatik tase 4
161 + km
Automaatik tase 5
161 + km
   
Sisetööde elektrik tase 3 170 + km
Sisetööde elektrik tase 3 õpilane 158
Sisetööde elektrik tase 4 195 + km
Sisetööde elektrik tase 4 õpilane 185
   
Jaotusvõrgu elektrik, tase 4 219 + km
Jaotusvõrgu elektrik, tase 5 229 + km
Nõrkvoolu süsteemide paigaldaja I EKR tase 3
171 + km
Nõrkvoolu süsteemide paigaldaja I õpilane EKR tase 3
157
 Elektriseadmete koostaja tase IV
180 + km
   
Elektrik III praktilise osa korduseksam  
Elektrik III teooria korduseksam  
Elektrik IV praktilise osa  korduseksam  
Elektrik IV teooria korduseksam  
   
Automaatik I teooria korduseksam  
Automaatik I praktilise osa korduseksam  
Automaatik II teooria korduseksam  
Automaatik II praktilise osa korduseksam  
Automaatik III teooria korduseksam  
Automaatik III praktilise osa korduseksam  
NVS paigaldaja I teooria korduseksam  
NVS  paigaldaja I praktilise osa korduseksam  
NVS paigaldaja II teooria korduseksam  
NVS  paigaldaja II praktilise osa
korduseksam