Kutseeksamid

 

Dokumendivormid

NB! Dokumendid esitage palun 10 päeva enne eksami toimumist skaneeritult (soovitavalt ühes konteineris), et Kutsekomisjon jõuaks taotlusdokumendid enne eksamit läbi vaadata ja otsuse teha.

Kutse taastõendamiseks saatke palun e-kirjaga avaldus, mis sisaldaks andmeid varem antud kutsekvalifikatsiooni kohta, tööalase tegevuse kirjeldus ja 20 tunni ulatuses kutsealase täiendkoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad (koondatuna ühte pdf-vormingus faili).

Lisateave:
Urmas Leitmäe 
Kutse andmise tegevussuuna juht
tel 5067485  urmas.leitmae@eetel.ee

Kutseeksamite hinnakiri:

https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086632/hinnad