Kutseeksamid

Kutseeksamite ajakava I poolaastal 2018:

 

01.06.2018 – Tallinna Polütehnikum, sisetööde elektrik

05.06.2018 – Tartu KHK, sisetööde elektrik

06.06.2018 – Viljandi KÕK, Vana-Võidu, sisetööde elektrik

08.06.2018 – Tallinna Polütehnikum, sisetööde elektrik

11.06 2018 – Tallinna Polütehnikum, automaatik

12.06.2018 – Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool, automaatik

13.06.2018 – Tallinna Ehituskool, sisetööde elektrik

14.06.2018 – Ida-Virumaa KHK, Jõhvi, sisetööde elektrik

15.06.2018 – Ida-Virumaa KHK, Jõhvi, automaatik

 

II Poolaasta eksamite ajakava täiendatakse jooksvalt

 

EKSAMIL OSALEMISEKS VAJAMINEVAD DOKUMENTIDE LOETELU

Vormikohane avaldus (lisa 1);

Isikut tõendav dokument (pass, ID kaart, juhiluba);

Haridust ja varem omistatud elektrialaseid kvalifikatsioone tõendavad dokumendid;

Täiendkoolituse läbimist tõendavad dokumendid;

Vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus  (lisa 2) ja viimaselt töökohalt tööandja(te) hinnanguleht (i);

Kutseomistamistasu maksmist tõendav dokument.

Varem omistatud kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument

Siin on info kutse taastõendamise kohta

NB! Dokumendid esitada 10 päeva enne eksami toimumist.

Lisainfo:
Urmas Leitmäe 

Kutseandmise osakonna juhataja
tel 5067485  urmas.leitmae@eetel.ee

KUTSEEKSAMITE HINNAKIRI

https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086632/hinnad