Kutseeksamid

Kutseeksamite ajakava 2022:

Kutseeksamite tegelikud kuupäevad võivad koroonapandeemia piirangute tõttu muutuda.

26.8.2022 Tallinna Polütehnikum (sisetööde elektrik tase 4)

27.9.2022 VOCO Tartu Rakenduslik Kolledž (sisetööde elektrik tase 4) 

 

DOKUMENDIVORMID

NB! Dokumendid esitage palun 10 päeva enne eksami toimumist skaneeritult (soovitavalt ühes konteineris), et Kutsekomisjon jõuaks taotlusdokumendid enne eksamit läbi vaadata ja otsuse teha.

Kutse taastõendamiseks saatke palun e-kirjaga avaldus, mis sisaldaks andmeid varem antud kutsekvalifikatsiooni kohta, tööalase tegevuse kirjeldus ja 20 tunni ulatuses kutsealase täiendkoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad (koondatuna ühte pdf-vormingus faili).

 

Lisateave:
Urmas Leitmäe 

Kutse andmise tegevussuuna juht
tel 5067485  urmas.leitmae@eetel.ee

KUTSEEKSAMITE HINNAKIRI

https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086632/hinnad