Kutseeksamid

Kutseeksamite ajakava juunis 2019:

4.6.2019 – Viljandi Kutseõppekeskus, sisetööde elektrik

5.6.2019 – Tartu Kutsehariduskeskus, sisetööde elektrik

6.6.2019 – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Jõhvi õppekoht, sisetööde elektrik ja automaatik

Narva õppekoht, sisetööde elektrik

7.6.2019 – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Jõhvi õppekoht, sisetööde elektrik ja automaatik

10.6.2019 – Tallinna Polütehnikum, sisetööde elektrik ja automaatik

11.6.2019 – Pärnumaa Kutsehariduskeskus, sisetööde elektrik ja automaatik

12.6.2019 – Tallinna Ehituskool, sisetööde elektrik

13.6.2019 – Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool, automaatik

14.06 – Tallinna Polütehnikum, sisetööde elektrik ja automaatik

 

EKSAMIL OSALEMISEKS VAJALIKE DOKUMENTIDE LOETELU

Vormikohane avaldus (lisa 1)

Isikut tõendav dokument (pass, ID kaart, juhiluba);

Haridust ja varem omistatud elektrialaseid kvalifikatsioone tõendavad dokumendid;

Täiendkoolituse läbimist tõendavad dokumendid;

Vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus  (lisa 2) ja viimaselt töökohalt tööandja hinnang;

Kutse omistamise tasu maksmist tõendav dokument.

Varem omistatud kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument.

NB! Dokumendid esitage palun 10 päeva enne eksami toimumist skaneeritult (soovitavalt ühes konteineris), et Kutsekomisjon jõuaks taotlusdokumendid enne eksamit läbi vaadata ja otsuse teha.

Kutse taastõendamiseks saatke palun e-kirjaga vabas vormis avaldus, millele lisage varem antud kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument, tööalase tegevuse kirjeldus ja vähemalt 20 tunni ulatuses kutsealase täiendkoolituse läbimist tõendavad dokumendid.

Lisateave:
Urmas Leitmäe 

Kutseandmise osakonna juhataja
tel 5067485  urmas.leitmae@eetel.ee

KUTSEEKSAMITE HINNAKIRI

https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086632/hinnad