Kutseeksamid

Kutseeksamite ajakava 2021:

Kutseeksamite tegelikud kuupäevad võivad koroonaviiruse puhanguga seotud piirangutest tulenevalt muutuda.

 

19.4-23.4.2021 kavandatud kutsevõistlus “Noor Meister” ja sisetööde elektrik tase 4 kutseeksam Viljandi Kutseõppekeskuses lükkus edasi.  Teabe toimumise kohta paneme üles pärast Haridus- ja Noorsoameti otsuse saamist.

 

28.5.2021 Järvamaa Kutsehariduskeskus (sisetööde elektrik tase 4)

(Eksamil ainult Järvamaa KHK lõpetajad)

 

4.6.2021 Pärnumaa Kutsehariduskeskus (sisetööde elektrik tase 4)

 

7.6.2021 Tallinna Ehituskool (sisetööde elektrik tase 4)

 

8.6.2021 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool (automaatik tase 4)

 

9.6.2021 Tartu Kutsehariduskeskus (sisetööde elektrik tase 4)

 

10.6.2021 Viljandi Kutseõppekeskus (sisetööde elektrik tase 4)

 

11.6.2021 Tallinna Polütehnikum (sisetööde elektrik tase 4, tase 5)

 

15.6.2021 Tallinna Polütehnikum (sisetööde elektrik tase 4, automaatik tase 4)

 

16.6.2021 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Jõhvi (sisetööde elektrik tase 4)

 

17.6.2021 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Narva (sisetööde elektrik tase 4, automaatik tase 4)

 

12.7.2021 Tartu Kutsehariduskeskus (sisetööde elektrik tase 4) 

 

 

DOKUMENDIVORMID

NB! Dokumendid esitage palun 10 päeva enne eksami toimumist skaneeritult (soovitavalt ühes konteineris), et Kutsekomisjon jõuaks taotlusdokumendid enne eksamit läbi vaadata ja otsuse teha.

Kutse taastõendamiseks saatke palun e-kirjaga avaldus, mis sisaldaks andmeid varem antud kutsekvalifikatsiooni kohta, tööalase tegevuse kirjeldus ja 20 tunni ulatuses kutsealase täiendkoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad (koondatuna ühte pdf-vormingus faili).

 

Lisateave:
Urmas Leitmäe 

Kutse andmise tegevussuuna juht
tel 5067485  urmas.leitmae@eetel.ee

KUTSEEKSAMITE HINNAKIRI

https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086632/hinnad