Kutseeksamid

Kutseeksamite ajakava 2021:

Kutseeksamite tegelikud kuupäevad võivad koroonaviiruse puhanguga seotud piirangutest tulenevalt muutuda.

5.4.2021 Tartu Kutsehariduskeskus (sisetööde elektrik tase 4)

9.6.2021 Tartu Kutsehariduskeskus (sisetööde elektrik tase 4)

 

EKSAMIL OSALEMISEKS VAJALIKE DOKUMENTIDE LOETELU

Vormikohane avaldus (lisa 1)

Isikut tõendav dokument (pass, ID kaart, juhiluba);

Haridust ja varem omistatud elektrialaseid kvalifikatsioone tõendavad dokumendid;

Täiendkoolituse läbimist tõendavad dokumendid;

Vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus  (lisa 2) ja viimaselt töökohalt tööandja hinnang;

Kutse omistamise tasu maksmist tõendav dokument.

Varem omistatud kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument.

NB! Dokumendid esitage palun 10 päeva enne eksami toimumist skaneeritult (soovitavalt ühes konteineris), et Kutsekomisjon jõuaks taotlusdokumendid enne eksamit läbi vaadata ja otsuse teha.

Kutse taastõendamiseks saatke palun e-kirjaga vabas vormis avaldus, millele lisage varem antud kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument, tööalase tegevuse kirjeldus ja vähemalt 20 tunni ulatuses kutsealase täiendkoolituse läbimist tõendavad dokumendid.

Lisateave:
Urmas Leitmäe 

Kutse andmise tegevussuuna juht
tel 5067485  urmas.leitmae@eetel.ee

KUTSEEKSAMITE HINNAKIRI

https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086632/hinnad