Kutseeksamiks ettevalmistav koolitus ja täiendõpe

Elektritöö ja automaatika valdkonna kutsekoolitust korraldavad kutseõppeasutused, täiendõpet lisaks koolidele ka EETEL ja täiendkoolitusega tegelevad ettevõtted.    

 

Tallinna Ehituskooli pakutav täiendõpe

Tallinna Polütehnikum programmeeritavad kontrollerid