Kutseeksamiks ettevalmistav koolitus ja normdokumendid

Tallinna Ehituskoolis korraldatavate täienduskoolituste info

Tallinna Polütehnikum prgrammeeritavad kontrollerid

  • 18– 23. november Programmeertavad kontrollerid, 30 akad.tundi, eesti keeles
  • 2.– 12. detsember Programmeertavad kontrollerid, 30 akad.tundi, vene keeles

Tallinna Polütehnikumis toimuvad tasuta RKT koolitused: 7. oktoober – 7. november „Ettevalmistus 4. taseme sisetööde elektriku kutseeksamiks“, 80 akad.tundi, vene keeles