EETEL võtab elektrivaldkonna tugevamalt enda kätte

 

Möödunud aasta lõpuks kaasajastas Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit EETEL oma põhikirja, mille alusel valis uueks juhtorganiks nõukogu. Uue vundamendiga erialaliit fokusseerib alanud aasta tegemised elektriala järelkasvu pikale vaatele ja kutsesüsteemi arendamisele selliselt, et elektri valdkonna tahetakse tulla ning tegutsemise aluseks on haridusel ja kogemusel baseeruvad kutsetunnistused. EETEL aktiviseerib liikmete huvide kaitsmise ja suunab valdkonna keskkonnast tingitud arengutesse. Valdkonna edasi viimiseks on vaja kaasata kõik vajalikud osapooled nagu näiteks koolid, ametkonnad, tellijad ning toetada elektritööde ettevõtjate konkurentsivõimet.

Novembrikuus kinnitatud uuest põhikirjast tulenevalt valis EETEL üldkoosolekul tegevjuhtimist toetava nõukogu, kuhu kuuluvad Eesti juhtivate elektrivaldkonna ettevõtete esindajad. Nõukokku, mille esimeheks sai Krister Peetmaa firmast E-Service ja aseesimeheks Timo Raimla W.EG. Eestist, kuuluvad veel Dmitri Beljajev KH Energia-Konsultist, Indrek Reinsalu Morek IT-st, Janek Sulev Connecto Eestist, Jevgeni Lištšina Pluvo Eestist, Kristo Reinhold Energo Veritasest, Mart Aguraiuja Elratost ja Marti Mäevere firmast eD Insenerid.

Nõukogu valis EETELi juhatuse liikmeks liidu tegevjuhi Kaarel Jänese. EETELi operatiivtegemistes toimus teinegi oluline muudatus, värskeks arendusnõunikuks sai elektrivaldkonnas tugeva kogemusega Anti Natka, kelle peamiseks ülesandeks saab liikmete konkurentsivõime toetamine ning teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonialase võimekuse ja teadlikkuse tõstmine.

Krister Peetmaa, EETELi nõukogu esimees ütleb, et liidu lähiaastate peaülesanne on saada elektrivaldkonna eestkõnelejaks, kes põhikirja järgi kaitseb liikmete huve valdkonna kutselistes, tehnilistes, ärilistes ja mitmetes muudes olulistes küsimustes. “Uue nõukogu, juhatuse ja arendusjuhi ning peatselt tööle asuva kutseandmise ja järelkasvu eestvedajaga tekib EETEList toimekas ja möödapääsmatu erialaliit, milleta elektrivaldkonna tegijad, tellijad ega ka riik edaspidi läbi ei saa,” toonitab Peetmaa.

EETELi tegevjuht Kaarel Jänes räägib, et selle aasta võtmefookused on kutseomistamise regulatsiooni korrastamine, liikmete huvide tõhusam kaitsmine ja elektriala pikaajalise järelkasvu tagamine. „Ainult kutsesüsteemile üleminekut oleme juba mõnda aega koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti, Eesti Elektroenergeetika Seltsi, Kutsekoja ja suurtellijatega ettevalmistanud ning nüüdseks jõudnud määruste muutmiseni, mis hiljemalt kümnendi lõpuks tagavad turule ainult kompetentsed tegijad. Sel moel kaitseme nii EETELi liikmete kui ka kogu elektri valdkonna huve. Meie jaoks on väga tähtis elektriala pikaajalise järelkasvu tagamine ja elektri valdkonna populariseerimine – peame hakkama ka väljapoole näitama elektriala põnevat tööd ning piirituid arenguvõimalusi, millest igapäevaselt tegelikult kogu ühiskond räägib. Tänaseks saavad kõik aru, et elekter on kõigile hädavajalik, kuid sellega saavad ohutuse tagamise tõttu tegeleda vaid väljaõppinud ja kogenud tegijad,“ räägib Kaarel Jänes.

Uus arendusnõunik Anti Natka leiab, et kogu rohepööre on tekitanud valdkonda erinevaid megatrende: salvestamine, elektromobiilsus, energiasääst, hajatootmine ja vesinik. Neid trende ning energiakriisi tuleb ära kasutada. Läbi nende trendide on võimalik ettevõtjatel innovatsiooni ning arenduse toel kasvada. Natka on kindel, et ka noori kõnetavad need teemad ning neid võimalusi ära kasutades saab suurendada valdkonna atraktiivsust noorte seas. Kokkuvõtteks on uuel arendusnõunikul öelda, et iga ettevõtja ei pea üksinda järelkasvu tekitamises olema eestkõneleja ega pidevalt uurima erinevaid võimalusi innovatsiooniks ning arenduseks. Läbi ideede vahetamise ning koostöö saab EETEL koos liikmetega võtta need teemad suuremalt fookusesse. Parimate praktikate jagamisega, arendusvõimaluste kaardistamisega ning innovatsiooni elluviimisega saame tõsta oma liikmete ja elektri valdkonna konkurentsivõimet.