Üldkoosolekul kinnitati EETELi 2022. aasta eelarve ja vaadati järgmisse aastasse

EETELi juhatuse esimees Kristo Reinhold ja juhatuse aseesimees, tegevjuht Märt Viileberg tutvustasid 2022. aasta eelarvet ja plaane. 

Kinnitati EETELi aastaeelarve ja vaadati järgmisse aastasse

EETELi juhatuse esimees Kristo Reinhold andis üldkoosolekul liikmetele ülevaate juhatuse tegevusest jooksval aastal.

  • Elektriinseneride kutsekompetentsi tõendamise kaasajastamine koostöös Eesti Elektroenergeetika Seltsiga. Esitatud SeOS rakendusmääruse nr 88 ühine muudatusettepanek MKM-le nõuda projekteerijate ja auditeerijate kutsepädevuse tõendamisel vähemalt 4-aastast kõrgharidust ja 2-aastast erialast töökogemust sarnaselt elektriinseneri tase 6 kutsestandardiga.
  • Elektrihariduse väärtustamine ja populariseerimine ning õppekavade kooskõlastamine elektriinseneride ja elektrike kutsestandardite nõuetega. Lisaks eelnevale nõudele on heameel, et sisetööde elektriku kutse on antud üle 200, jaotusvõrgu elektriku kutse üle 100 ja automaatiku kutse ligemale 70 inimesele.
  • Jaotusvõrgu elektrike osakutsete ja põhivõrgu elektrike kutsestandardite koostamine. Algamas on nende kutsestandardite väljatöötamine ja jaotusvõrgu elektriku kutsestandardi kaasajastamine.
  • Elektritööde ja -toodete kvaliteedi tagamine koostöös Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti ja Kindlustusseltside Liiduga. Koroonaviiruse tõttu on koostöös kindlustajatega peatunud ja vaja esimesel võimalusel uuesti käivitada.
  • Ausa konkurentsi edendamine koostöös Eesti Maksu- ja tolliametiga. Kevadkonverentsil tutvustas EMTA seadusemuudatust, millega peagi jõustub töötajate elektroonilise registreerimise kord ehitusobjektidel, et vähendada ebaseaduslikku töötamist ja palga maksmist.
  • ETIM süsteemi rakendamine ja arendamine, mis on elektrimaterjalide universaalne kirjeldus ja kaasaegne elektrotehniline eesti keelne terminoloogia. ETIM 7 versioon on eesti keelde tõlgitud ja ETIM grupi liikmetel kasutusel, sõlmitud EETEL ja Leedu sõsarliidu NETA vahel koostööleping ETIM Baltic käivitamiseks kulude vähendamise eesmärgil.
  • Projekteerimise standardi EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“ kaasajastamine. Projekteerijate toimkond koostöös sisetööde toimkonnaga on välja töötamas standardi elektriosa olulisi muudatusettepanekuid peagi esitamiseks standardi muutmisega tegelevale töörühmale.
  • EETEL juhatus koostöös välisvõrgu toimkonnaga peab regulaarseid läbirääkimisi Enefit Connect juhatusega ebakohtade kõrvaldamiseks Elektrilevi võrgus töötamisel.

 

Märt Viileberg tutvustas EETELi 2022. aasta tegevuskava

Eespool kirjeldatud tegevused jätkuvad ja neile lisanduvad uued

  • ETIM süsteemi rakendamine ja arendamine, sh ETIM Baltic tegevuse käivitamine ja juhtimine.
  • EETEL visiooni uuendamine, et tagada liidu kuvandi tugevdamist liikmeskonnas ja ühiskonnas laiemalt.

Märt Viileberg tutvustas liidu eelarve 2022. aasta projekti. Üldkoosolek otsustas üksmeelselt kinnitada EETELi 2022. aasta tegevuskava ja eelarve mahuks 178 tuhat eurot tulemiga 1,5 tuhat eurot.

Lisaks rääkis Märt Viileberg, et hinnang elektriinstallatsiooni sektori perspektiivile on 5,9 palli

Äripäeva Infopanga poolt äsja esmakordselt läbi viidud elektriinstallatsiooniga tegelevate ettevõtete majandustulemuste analüüsi ja juhtide küsitluse põhjal koostatud raport.

Juhtide hinnang sektori seisundile lähema kuue kuu perspektiivis on 5,9 palli 10- pallisüsteemis ja seda tuleb lugeda suhteliselt positiivseks.

Kuna sektoris on palju ettevõtteid, mis on tihedalt seostud ehitussektoriga, siis peegeldab juhtide hinnang ka teatud ettevaatlikust: ehitussektorit koroonakriis kuigi põhjalikult mõjutada ei suutnud, ent käimasoleva hinnatõusulaine mõju on veel teadmata.

Täiendav info joonas.jogi@aripaev.ee. Põhjalik raport 68 eheküljel on ostetav Äripäeva e-poest https://pood.aripaev.ee/elektriinstallatsioonid , sh EETELi liimetele soodushinnaga 249 eurot.