EETELi arendusnõu

EETEL on viimase aasta jooksul palju tähelepanu pööranud innovatsioonile ja liikmete koolitamisele. Innovatsioon ja teadus-arendustegevus on meie valdkonnas ülimalt olulised. Seda nii toodete, teenuste arendamisel, kuid ka ettevõtete meeskonna ja töökultuuri edendamisel. Järgmise kahe aasta jooksul jätkame alustatud koolituste pakkumisega, kuna läbisime edukalt Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) korraldatud konkursi ning oleme üks kümnest, kes sai rahastuse edendamaks teadus-arendustegevust ja innovatsiooni elektritööstuses.

Selles lühikeses uudises räägime täpsemalt innovatsioonivõimekuse diagnostikast:

Innovatsioonivõimekuse diagnostika: Teenus on avatud kõigile ettevõtetele, kes tegelevad või plaanivad tegeleda teadus-arendustegevuse ja innovatsiooniga. Diagnostika käigus hinnatakse ettevõtte protsesse ja innovatsioonivõimekust. Diagnostika tulemuseks on ettevõtte põhjalik raport, kus tuuakse välja tugevused ja nõrkused ning antakse praktilisi nõuandeid innovatsiooni juhtimiseks. See teenus on täiesti tasuta.

Innovatsioonivõimekuse diagnostika aitab ettevõttel aru saada, kas tema praegused protsessid ja ettevõtte kultuur toetavad tuleviku eesmärkide saavutamist või mitte. Diagnostika käigus analüüsitakse protsessijuppe ning tuuakse välja nii tugevused kui ka nõrkused.

Kogu diagnostika protsess on juhile hindamatu väärtusega. See võimaldab juhil näha, kuidas töötajad tajuvad ettevõttes toimivaid protsesse ning annab võimaluse oma tegevusi paremini suunata.

Mitmed mainekad ettevõtted, näiteks Auve Tech ja Columbus Eesti, on seda teenust juba kasutanud. Auve Techi sõnul annab diagnostika tõestust, et ettevõtte on valinud õige tee. Kaardistamise käigus saadi tagasisidet protsesside kohta, mida on vaja parandada. Näitena tekkis parem arusaam, kuidas algatada ja lõpetada töös olevaid projekte.

Selleks, et jõuda uuele tasemele oma innovatsioonivõimekuses, on vaja protsessid üle vaadata!

Columbus Eesti kogemuse põhjal tekib diagnostika käigus tugev arusaam enda protsesside tugevustest ning nõrkustest. Lisaks annab diagnostika hea võimaluse võrrelda ennast teiste sarnaste ettevõttete keskmise tulemusega, kes on teenuse juba läbinud. Kolmandaks sai Columbus Eesti konkreetsed soovitused, kuhu tuleb fookus seada, et jõuda järgmisele tasemele.

Diagnostika läbiviimisel osalevad küsitleja, ekspert ning vajadusel ka kliendihaldur. Ettevõtte poolelt saab osaleda kuni 7 inimest. Ettevõtja töötajate osalemise eesmärk on katta ära kõik ettevõtte tegevussuunad. Oluline on, et osalejad kataksid oma teadmistega ära kõik ettevõtte tegevussuunad. Küsitluse käigus hindavad osalejad küsimusi 5 punkti skaalal ning kõik osalejad peavad jõudma konsensuslikule tulemusele.

Aasta peale diagnostika läbimist viiakse ettevõtte soovil läbi kordusdiagnostika. Kordusdiagnostika annab võimaluse näha, kuhu on aasta jooksul arenetud ja millised uued väljakutsed on tekkinud, ning kuhu edaspidi oma tähelepanu suunata. Kordusdiagnostika on suurepärane võimalus töötajate jaoks saada tagasisidet. Tagasiside annab julgust, jõudu ning tunnustab muutuste elluviijaid.  

Lisainfo Innovatsioonivõimekuse diagnostika kohta: https://eas.ee/services/innovatsiooni…

Juhul, kui see teenus kõnetas sind, siis lepi kokku aeg Terjega, et 30 minuti jooksul panna paika ettevõtte ootused teenuse osas.

Terje Kaelep

innovatsiooniekspert
terje.kaelep@eas.ee
+372 528 1051