EETELi arenguseminar: AI abil tulevikku, Positron, elektriala järelkasv ja koolitused

Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit (EETEL) pidas 16. novembril Tartu V Spas üldkoosolekut ja arenguseminari. Päeva avasõnades tõi tegevjuht Kaarel Jänes välja valdkonna aktuaalsed arengud. Samuti EETELi liikmete koondnumbrid, kus näiteks liikmete keskmine brutopalk on aastaga tõusnud 17% ja on ligi 1000 euro kõrgem valdkonna keskmisest. Koos nõukogu esimehe Krister Peetmaaga tervitati ka möödunud kvartalil liiduga liitunud liikmeid – MultiCharge OÜ, Elvar OÜ ja BLRT ERA AS.

Päeva esimeses pooles aset leidnud üldkoosolekul said liikmed ülevaate viimasel poolaastal toimunust. Olulisemate teemadena käsitleti arendusnõuniku rahastuse ja roheoskuste konsortsiumi uusi lepinguid, edukat Positroni sündmuse esmakordset korraldamist ja järelkasvu jätkutegevusi, rahvusvahelist koostööd soomlaste STULiga ning EuropeOn organisatsiooni sõbralikku nügimist nendega liitumiseks, muutund liikmetasude korra rakendamist, edukalt lõppenud kohtuvaidlust Sonepar Eestiga, valminud kommunikatsioonistrateegiat ja uusi kutsestandardeid, Maksu ja Tolliametiga koostöö taasalustamist, koolituste platvormi ettevalmistavaid tegevusi, koostööd Elektrilevi, Eesti Energia ja teiste tellijate ning ametkondade suunas jpm. Samuti vaadati üldkoosolekul üle ning kinnitati 2024. aastaks ambitsioonikas tegevusplaan koos eelarvega ja vähendati EETELi nõukogu liikmete arvu ühe võrra, kuna oktoobrikuuga lõppesid Kristo Reinholdi volitused.

Arenguseminaril jagas Anu Puusaag Tehnopolist põnevat perspektiivi tehisintellekti (AI) rollist ettevõtluses. Ta tõi välja, et Tehnopoli AI programm võimaldab ka elektrivaldkonna ettevõtetel saada ekspertidelt ja mentoritelt väärtuslikku tagasisidet, kohtuda AI lahenduste pakkujatega ning osaleda mitmetes AI ideepäevades, töötubades ja kiirendiprogrammides. Anu Puusaag tutvustas programm, mis toetab ettevõtteid nende tehisintellekti-alaste teadmiste ja oskuste laiendamisel ning pakub võimalust leida uusi ärivõimalusi ning partnereid. Samuti tegid arenguseminaril kokkuvõtte septembrikuus toimunud elektrivaldkonna suursündmusest Positron korraldustiimi liikmed Brenda Pent ja Jüri Luud, kes tõid muu hulgas välja, et esimese korra suurimateks õnnestumisteks saab pidada rohkem kui 5000 noore osalemist ning hästi toiminud kontseptsiooni ja sisu.

Arenguseminari teises pooles keskenduti kahele olulisele teemale – süsteemsed-regulaarsed tegevused valdkonna järelkasvu tagamiseks ning elektriala koolituste tsentraalse süsteemi loomine ja koordineerimine. Ühiste ajurünnakute tulemusel pakuti lahendusi, kuidas hoida lisaks Positroni sündmusele elektrivaldkonda aastaringselt noortele huvitavalt ja kaasahaaravalt pildis. Samuti pakuti liidu poolt koordineeritavaid süsteeme, kuidas toetada ja muuta elektriala koolitamine tulemuslikumaks ning tagada valdkonna töötajate kompetentside pidev hoidmine ja arendamine, sealjuures arvestades trende. Mõttetalgutes osalejate tugeva panusena koorusid välja asjakohased ja innovaatilised sisendid, mis aitavad EETELil nende oluliste teemadega edasi liikuda. Suur tänu kõigile osalejatele, kes oma kaasamõtlemisega panustasid ühiste eesmärkide saavutamisse!