EETELI kevadkonverents Tallinnas 23.mail 2019 Tallinna Tehnikakõrgkoolis Pärnu mnt 62 kava: 10.30 Konverentsi avamine; 10.40 Tallinna Tehnikakõrgkool täna – rektor Enno Lend, PhD ja Tehnikainstituudi tegevused – instituudi direktor Vello Vainola, MSs; 11.10 „Nutikas“ projekti toetuse uue taotlusvooru tutvustamine – Taltechi Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi ettevõtlusspetsialist Merylin Pill; 11.40 Ülevaade riigihangete seaduse muutmise väljatöötamise kavatsusest ja laekunud ettepanekutest – Rahandusministeeriumi Riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik Mario Sõrm; 12.10 Elektritoodete ja elektritööde kvaliteedi tagamine – Tarbijakaitse ja tehnilise Järelevalve ameti Tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa