Planeerimisseaduse, ehitusseadustiku ja nende rakendamise seaduse eelnõu

Seoses Justiitsministeeriumi poolt algatatud "Planeerimisseaduse, ehitusseadustiku ja nende rakendamise seadus" eelnõuga, mis jõustudes peaks tühistama täna kehtiva "Elektriohutusseaduse" ja sellega seotud reguleerivad aktid, on EETEL teinud ettepaneku kokku kutsuda ELEKTRIOHUTUSNÕUKODA.
28. märtsil toimus esimene koosolek, mille peamiseks teemaks oli eenõu esmane arutelu. Järgmine koosolek toimub 19. aprillil 2012.

Koosoleku lühikokkuvõtte leiate SIIT

Justiitsministeeriumist arvamuse avaldamiseks saadetud eelnõud ning nende seletuskirjad:

Eelnõude ja seletuskirjade esitamine arvamuse avaldamiseks

Ehitusseadustik

Ehitusseadustiku seletuskiri

Ehitusseadustiku ja planeerimsseaduse rakendamise seadus

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse seletuskiri

Planeerimisseadus

Planeerimisseaduse seletuskiri

Tevitamine ja load. Tabel

Koond muudatusete osas elektrivaldkonnas