Enamik elektriõnnetusi juhtub kodudes

Tarbija24
15.08.2012 10:06

Tehnilise järelevalve ameti andmetel toimus 2012. aasta esimesel poolaastal 16 elektriga seotud õnnetusjuhtumit, milles sai kergemalt vigastada 14 ja raskemalt kaks inimest, hukkunuid ei olnud. Kahel juhul oli tegemist tööõnnetusega ja 14 õnnetust toimus kodumajapidamistes.
Kodumajapidamises toimunud õnnetused olid seotud mittekorras elektriseadmete kasutamisega – katteta pistikupesad, katkise isolatsiooniga pinge all olevad juhtmed, rikkis kodumajapidamisseadmed jms.
Enamik tööõnnetusi juhtus ohutusnõuete rikkumise tõttu: enne tööle asumist ei kontrollitud elektriseadmete pingetust, laiendati omavoliliselt töökohta ning kasutati elektritööks sobimatuid töövahendeid.

Kõige enam õnnetusi toimus sarnaselt varasemate perioodidega Põhja-Eestis, kokku üheksa õnnetust (neist kaheksa Harjumaal), Lõuna-Eestis toimus kuus õnnetust, Kesk-Eestis üks õnnetus.
Vanuseliselt toimus õnnetusi enim 20-40-aastaste isikutega (kuus õnnetust), lastega juhtus neli õnnetust.

Elektrist põhjustatud õnnetuste peamiseks põhjuseks on jätkuvalt ohutusnõuete eiramine ning rikkis elektriseadmete kasutamine.