Elektriohutusnõukoda kiitis EETEL-i ettepanekud eelnõude kohta heaks.

Elektriohutusnõukoda kiitis EETEL-i ettepanekud ehitusseadustiku ja sellega seonduvate eelnõude kohta heaks.
 
Ettepanekute (SIIT) olulised rõhuasetused on :

1.      Elektriohutusseadus peab eriseadusena kehtima jääma. Esitatud eelnõude pakett ei taga elektriohutuse taseme säilimist ja paranemist Eestis.

2.      Majandustegevuse registri säilitamine ja kaasajastamine on väga vajalik.
 
Ettepanekud on edastatud ministeeriumitele.
 
Samuti ühines EETEL ehituse alaliitude ühispöördumisega samade eelnõude küsimuses (SIIT)
 
Mahukas, ligi 1000-leheküljeline eelnõude pakett esitati ministeeriumite kooskõlastuse ringile 21.juunil, ettepanekute tähtajaga 16.august.
 
 
Lugupidamisega,
 
Are Veski
 
Tegevdirektor