Võrguelektrikud mõõtsid võimet tõrjuda tormikahjusid

PRESSITEADE

BNS
16 mai 2013 10:06

Postimees
16.05.2013 10:57

Tallinn, 16. mai – Viiendat korda toimunud üle-eestilistel võrguelektrikute kutsevõistlustel selgusid eile õhtul parimate oskustega elektrikud. Kõige kvaliteetsemalt ja ohutumalt sooritas võistlusalad meistritiitliga pärjatud Empoweri meeskond.
Elektrilevi õppeväljakul toimunud jõukatsumisel osalesid brigaadid viiest elektritööde ettevõttest. Traditsioonilistel Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu (EETEL) ja Elektrilevi OÜ korraldatavatel kutsevõistlustel panid võrguelektrikud end proovile kuuel teadmiste ja praktiliste oskuste alal.
EETELi tegevdirektor Are Veski sõnul on ulatuslike tormide ja elektrikatkestuste ajal kriitilise tähtsusega välielektrikute oskused ja ohutus.
„Inimesed peavad voolu tagasi saama nii kiirelt kui võimalik ning selle juures ei tohi elektritöödel kaotada ühtegi inimelu. See on väga keeruline ülesanne, mis nõuab välielektrikutelt pidevat tippvormis olekut. Omavaheline kutsevõistlus aitab selliseid oskusi testida ning motiveerib end arendama,“ ütles Veski.
„Kõigi pilgud on võrguelektrikutele pööratud ulatuslike tormide ajal. Sellistes oludes on meie ja meie partnerfirmade meeskonnad aasta-aastalt üha paremini hakkama saanud. Kuid ülimalt tähtis on tööde kvaliteet ja ohutusnõuete järgimine ka nii-öelda rahuajal – võrgu hooldamisel ja ehitamisel, mida teeme võrgu kiireks uuendamiseks üha rohkem. Selliste oskuste lihvimiseks ja ka ohutuse tähtsuse rõhutamiseks on võistlustel oluline väärtus,“ rääkis Elektrilevi juhatuse liige Jaanus Tiisvend.
Tiisvendi sõnul on viimastel aastatel toimunud Elektrilevi võrgus aastas keskmiselt kolm tööõnnetust ja põhjuseks peamiselt just ohutusnõuete eiramine.
Eesti suurim jaotusvõrguettevõte Elektrilevi teeb elektrivõrgu töid nii oma meeskondade kui ka partnerettevõtete abil. Elektrilevil on oma võrguelektrikute brigaade 30, partnerettevõtete kaudu on võimalik täiendavalt värvata ligikaudu 160 brigaadi.
Võrguelektrikute kutsevõistlustel osalesid 3-liikmelised meeskonnad järgmistest ettevõtetest: Empower AS, Eesti Energia Võrguehitus AS, Elwo AS, Pluvo OÜ ja Elektritsentrum AS.
EETELi fotod kutsevõistluselt on vabaks kasutamiseks allalaaditavad veebilehelt.

Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit on 18 aastat tegutsenud ja 101 ettevõtete ühendav erialaliit.

Elektrilevi OÜ on Eesti suurim jaotusvõrguettevõtja, kes toob elektri kohale kodude ja ettevõteteni pea kõikjal Eestimaal. Ettevõte haldab ligikaudu 61 000 kilomeetrit elektriliine ja enam kui 22 000 alajaama. 2012. aastal investeeris Elektrilevi võrku 100 miljonit eurot, sel aastal on kavandatud investeeringumahuks 112 miljonit eurot.