Jaotusvõrgu elektrikute koolitus on taaskäivitatud

Peale ligi kümneaastast pausi alustati Eestis taas võrguelektrikute koolitust.

06.02.-04.04.2014 toimus Tallinna Polütehnikumis võrguelektrikutele suunatud koolitus „Välitööde elektrike täienduskoolitus õhuliinide remondil ja hooldusel“, kursuse maht kokku oli 80 tundi (30 tundi teoreetilist õpet ja 50 tundi praktilist õpet).

Koolituse käivitamisele eelnes mitmeaastane eeltöö EETEL-i välisvõrkude ehituse sektsiooni ja Elektrilevi esindajate osalusel. Kursust rahastas Haridus- ja Teadusministeerium.

Kursusese läbisid 16  osalejat järgmistest ettevõtetest: Elektritsentrum, LTV Projekt, ELWO, ProSystem, KH Energia-Konsult, ADD Eriehitustööd, EE Võrguehitus, E-Service.

Teoreetilise teadmisi jagasid:  Mati Roosnurm, Veljo Kruup ja Madis Mosona (Elektrilevi OÜ), Aivar Arvi (Empower AS), Tanel Drenkham ja Aivar Jõgiaas (EE Võrguehituse AS) ning Vidrik Sommer (KH Energia-Kon­sult AS).

Praktiline töö toimus Elektrilevi  õppeväljakul  Kalev Kaldaru ja Matis Leibenau (Elektrilevi OÜ) juhendamisel. Kursuse projektijuht oli Lembit Vali (Tallinna Polütehnikum).

Kursuste tarvis on rahvusvahelise projekti Distribution Cert raames välja töötatud õppematerjale.

Käesoleval aastal valmivad kaks eestikeelset e-käsiraamatut ja e-õppe platvorm võrguelektrikute koolituse taseme tõstmiseks.