Elektriseadmete ja -tarvikute nõuetekohasus!

Seoses asjaoluga, et meie liikmesettevõtted on korduvalt tuvastanud nõuetele mittevastavate elektriseadmete ja -tarvikute müüki või tarneid, soovitab EETEL hangete tegemisel või ostmisel pöörata rohkem tähelepanu toodete nõuetekohasusele.

Näiteks on mõnede müügilolevate sisepaigalduskaablite puhul ilmnenud nende standardile mittevastavus (lubatust väiksem soone juhtivus, kuni 50% lubatust õhem kest ja 20% lubatust õhem  sooneisolatsioon).

Hulgi- või jaemüüja ning paigaldusettevõtja kõrval peab elektriseadmete ja -tarvikute, sh paigalduskaablite, nõuetekohasust hoolikamalt kontrollima ka elektripaigaldiste tehnilise kontrolli teostaja. Draka Keila Kaabel AS pakub seejuures kaablite testimisel ja vastavaid nõudeid puudutava teabe levitamisel oma ekspertabi.

Kui müügil on elektriohutusnõuetele mittevastav toode või seda on põhjust kahtlustada, tuleks alati pöörduda riikliku järelevalve asutusse (www.tja.ee), kelle kohustuseks on tagada toodete nõuetekohasus. Teiepoolse teavitamise puhul saab ka EETEL astuda samme olukorra parandamiseks.

EETEL esitas elektriseadmete ja -tarvikute nõuetekohasuse riiklikku järelevalvet puudutava järelepärimise ka Tehnilise Järelevalve Ametile. Teavitame ameti vastusest pärast selle saamist oma kodulehel.