Jaotusvõrgu elektrikute kutsevõistlused 2014

elektrikElektrilevi OÜ koostöös Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liiduga korraldab

JAOTUSVÕRGU ELEKTRIKUTE KUTSEVÕISTLUSED

8. mail 2014 kell 9.00 Veskimetsa õppeväljakul Kadaka tee 42J Tallinnas.

Võistluste eesmärk on rõhutada elektriohutuse nõuete olulisust, parandada elektritööde kvaliteeti,
levitada parimaid tööoskusi ja tõsta võrguelektriku prestiiži.

Osalema ootame 7 kolmeliikmelist võistkonda (elektritööjuht, töörühma juhtija ja töörühma liige) erinevatest
elektritööettevõtetest.

Võistluse etapid:

  • Teadmiste kontroll
  • Esmaabi andmine kannatanule
  • Kombiarvesti vahetus voolutrafodega liitumiskilbis
  • Lülitusmooduli (jadavinnaku) vahetus, uue kaabli ettevalmistamine ja ühendamine HEKAs
  • Keerdrippkaabli (AMKA) jätkamine
  • Paljasjuhtme jätkamine ja lõpusideme tegemine 10kV õhuliinil
  • Välisotsamuhvi paigaldamine 20 kV kaablile

Oodatud on kõik huvilised!