Liit: kavandatavad seadusemuudatused vähendavad elektriohutust

TALLINN, 3. detsember, BNS – Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu (EETEL) juhatus saatis hoiatuskirja ministritele, kuna liidu hinnangul vähendavad valitsuse menetletavad ehitusseadustiku ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse eelnõud elektriohutust.

Liidu tegevjuht Are Veski sõnul tuleb elektritööde korraldamisel vältida alareguleeritust, kuna sellest tulenevad mitmed tõsised riskid, nagu oht inimeludele, oht maksukuulekusele või oht ehitusturul kõlvatu konkurentsi massiliseks muutumisele.

Pöördumises märgitakse, et Elektriohutusnõukoja ja liidu ettepanekutega ehitusseadustiku ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse eelnõudele pole justiits- ega majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis senini märkimisväärselt arvestatud.

“Oleme püüdnud viimase aasta jooksul erinevate kohtumiste, memode ja ettepanekute esitamisega ühtlustada erialast seadusandluse reformimist reaalse elu vajadustega. Meid justkui oleks niiöelda kaasatud, aga sisuliselt on kõik EETEL-i olulised ettepanekud jäetud arvestamata,” kirjutab liit.

Liidu hinnangul muudavad riigikogule saadetavad eelnõud praagiks kaks peamist probleemideringi. Esiteks elektriohutusseaduse kehtetuks tunnistamine ja asendamine ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse alamaktidega. Eelnõudes on sätted, mis lõpetaksid alates 1. juulist 2015 elektriohutusseaduse kehtivuse ning tühistaksid kaheksa selle alamakti. Viimased kujutavad endast detailset regulatsiooni, et kaitsta suurema ohuallika eest väärtusi elu, tervis, keskkond ja omand.

Teiseks häirib liitu majandustegevuse registri kaotamise ettepanek. Eelnõude seletuskirjas põhjendatakse registreerimis- ja loakohustusest loobumist tegutseva registri nõrkusega. Liit on seisukohal, et sellisel juhul tuleb tegeleda registri tugevdamisega äriregistri ja kinnistusraamatu eeskujul. Ei tohi minna kergema vastupanu teed ning kontroll üldse kaotada. Samale seisukohale on asunud ka riigikontroll, märgib liit.

EETEL on 18 aastat tegutsenud ja 100 ettevõtet ühendav erialaliit, mille liikmesfirmades töötab kokku üle 4500 inimese.