Väljaanded

EETEL-EKSPERT"i poolt väljaantavad väljaanded leidsid endale uue kodu: www.elektriala.ee

NB!

EETEL osales  Riikliku Eksamikeskuse  lihtsustatud menetlusega hankes “Riiklike õppekavade rakendumist toetavate õppematerjalide koostamine“.
Meie poolt esitatud pakkumus on tunnistatud edukaks.
 
PAKUTAVA ÕPPEMATERJALI NIMETUS on „SÄHKÖASENNUKSEET“ ("Elektripaigaldised")1-4 osa ja „SÄHÖSUUNITELU KÄSIKIRJA“ (Elektriprojekteerimise käsiraamat"). Tõlked eesti keelde koos vajalike kohandamistega Eesti oludele on õppematerjaliks elektrierilala õppuritele. Käsiraamatud on vaid digitaalse väljeandena.
Elektriku eriala riiklik õppekava:
Moodul 15.  Elektripaigaldustööde tehnoloogiad
Moodul 16. Elektripaigaldustööd