EETELi uus arendusnõunik Katre Eljas

Alates 2021. aasta algusest sõlmis EETEL töövõtulepingu uue teadus-arendusnõunik Katre Eljasega, kes osutus detsembris korraldatud avaliku konkursi võitjaks vastavalt 12.jaanuari 2021 juhatuse otsusele.

Juhatus tänab senist teadus-arendusnõunik  Arles Taali tehtud töö eest, eriti ETIM süsteemi rakendamisel, ning soovib edu ja viljakat koostööd uuele nõunikule.