EETELi tunnustatud elektritööde ettevõte

Loodetavasti ei ole pealkirjas mainitud tiitel "Tunnustatud elektritööde ettevõte – TEE" Elektriala lugejale enam võõras. Korduvalt on sellest juttu olnud ka ajakirja veergudel. Kuid mida selline tiitel täpsemalt tähendab ja kellele seda vaja on, püüan siinsega seletada.

Kindlasti ei ole olemas ühtegi elektrialaga seotud inimest, kes ei sooviks teha oma tööd hästi. Elekter ise lihtsalt eeldab sellist suhtumist. Samuti on kõik ettevõtjad huvitatud riigimaksude maksmisest, seda kasvõi rahuliku ööune nimel, rääkimata kodanikukohustuste vastutustundlikust täitmisest.

Kahjuks on aga ehituses endiselt palju ettevõtjaid, kes ei suuda konkurentsis püsida ausate meetoditega ning teevad järeleandmisi nii töö kvaliteedi kui ka maksude maksmise osas. Rääkimata sellest, et kasutatakse ka mitmesuguseid muid ebaeetilisi võtteid.

Väga lihtne oleks väita, et kõik EETELi liikmesfirmad on ausad ja töötavad kvaliteetselt. Põhiosas see nii ka on, kuid et aegade jooksul on olnud liidu liikmeks saamise lati kõrgus erinev, peegeldub see erinevus ka liikmesfirmade tasemes.

EETELi juhatuse töö eesmärk on olnud luua liidu liikmetele konkurentsieeliseid, võrreldes liitu mitte kuuluvate firmadega. Läbirääkimisi on peetud nii ehitus- kui ka energeetikaettevõtetega, samuti riigiasutustega. Kõik on olnud huvitatud sellest, et saada adekvaatne ülevaade firmade taustast, et teha koostööd ainult usaldusväärsete ettevõtetega. Samas huvituvad meie partnerid ka garantiidest, mida liit pakkuda suudab. See oligi ajendiks, miks otsustasime hakata liidu liikmeid atesteerima.

Ja mida tähendab ikkagi Tunnustatud Elektritööde Ettevõte?

Väidame, et sellise tiitliga ettevõte on eetiline, kvaliteetset tööd tegev, oma töö tulemuste eest vastutav. Neid omadusi kontrollib sõltumatu komisjon, kes väljastab ka sellekohase tiitli. Atesteerimiskomisjon ei väida, et ettevõte, kellel niisugune tiitel puudub, ei vasta kirjeldatud tingimustele. Väidame vaid, et selline ettevõte ei ole vaevunud oma võimeid ja ausust üldsusele tõestama.

Kuidas niisugune tiitel ära tasub? Juhatus on sõlminud kokkuleppeid mitmete asutustega, et juhul, kui meil valmib oma atesteerimissüsteem, hakatakse seda ka arvestama. Erilisi soodustusi proovitakse teha just esimestele tiitli omanikele. Loomulikult ei saa teha midagi enne, kui süsteem juba toimib. Esimeseks sammuks tiitli tunnustamisel saab loodetavasti peatselt sõlmitav koostöömemorandum Eesti Energia aktsiaseltsiga.

Loodame väga, et liidu juhatuse initsiatiiv elektriala ettevõtete atesteerimisel leiab ka kõikide lugejate toetuse, mis aitab kaasa Eesti elektritööde taseme tõusule tervikuna.

Eesti Elektritööde Liidu poolt

Heiki Liiser
juhatuse esimees