Elektripaigaldustööde sektsiooni koosolekute protokollid 2012

Kuupäev Päevakava ja protokoll
07.03.2012

07.03.2012 koosoleku protokoll

PÄEVAKORD

1. DRAKA Keila Cables ASi tutvustus ja ringkäik tehases
2. Ehituse Alltöövõtu Lepingute Üldtingimuste uuendamise hetkeseis – Jaan Allem
3. EETELi tegevuste ülevaade – Jaan Allem
4. Ehitusseadustiku muutmise eelnõu arutelu
5. Muud teemad

 2012  2011   2010   2009