Juhatuse koosolekute protokollid 2008

Kuupäev Päevakava ja protokoll
02.12.2008

02.12.2008 Juhatuse koosoleku protokoll pdf-s

Päevakorras:

1. EETEL ja EÜN töövarjupäev sügis 2008. Hindamine

10.11.2008

10.11.2008 Juhatuse koosoleku protokoll pdf-s

Päevakorras:

1. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine (*)
2. Uute liikmete vastuvõtt: (Handler OÜ I poolaasta aruande esitamisel)
3. Sügiskonverentsi programm (*)
4. 2009 aasta tegevuskava ja eelarve (*)
5. Üldkoosoleku korraldusega seonduv
6. Muud küsimused.
(*) tähistusega päevakorra punktide kohta on lisa materjal

21.10.2008

21.10.2008 Juhatuse koosoleku protokoll pdf-s

Päevakorras:

1. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine (*)
2. Uute liikmete vastuvõtt: (Handler OÜ)
3. Sügiskonverents ja üldkoosolek.
4. EASiga koostöö teadmiste ja oskuste arendamiseks 2009 aastal
5. EETELi tuleviku töörühma rahastamisest (hetkeseis)
6. Koostööst EETEL EKSPERT OÜga – senine leping lõppeb selle aastaga!
7. Muud küsimused:
7.1 AS Harju Elekter ettepanek riikliku autasu taotlemisest EETELi kaudu
7.2 Ida – Virumaa Kutseharidus Keskuse ja Tallinna Polütehnikumi nõukogude liikmete määramine
7.3 Heiki Kamariku (AS ER Baltic Electrotechnics and Automation) pöördumine
7.4 EETELi koostöö EÜNiga. Töövarjupäeva korraldamine sügisel 2008.a.
7.5 EETELi KOO (jäi üles eelmisest koosolekust)
(*) tähistusega päevakorra punktide kohta on lisa materjal

16.09.2008

16.09.2008 Juhatuse koosoleku protokoll pdf-s

Päevakorras:

1. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine (*)
2. Uute liikmete vastuvõtt: (juhul kui avaldusi laekub)
3. EETELi tuleviku töörühma liikmete määramine (hetkeseis)
4. EETELi majandustegevus seisuga 31.07.2008 (*)
5. EETELi sügiskonverents ja üldkoosolek – kas teha?
6. Muud küsimused:
61 Juhtimiskoolituse uue koolituskava lähteüleasanne (*)
6.2 Ülevaade Läti ja Leedu kohtumistest.
6.3 Turvatehnik III kutseomistamise peatamine EETELis
6.4 EETELi koostöö EÜNiga. Töövarjupäeva korraldamine sügisel 2008.a.
6.5 TKK koostööleping
6.6 Polütehnikumi nõukogu
(*) tähistusega päevakorra punktide kohta on lisa materjal

19.08.2008

19.08.2008 Juhatuse koosoleku protokoll pdf-s

Päevakorras:

1. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine (*)
2. Uute liikmete vastuvõtt: (juhul kui avaldusi laekub)
3. EETELi tuleviku töörühma liikmete määramine (hetkeseis)
4. Muud küsimused:
4.1 Juhtimiskoolituse projekti kokkuvõte ja uuest koolituskavast
4.2 EETELi esindaja määramine energiatõhususe kutset omistavasse komiteesse.
4.3 Heiki Kamarik Juhatuse liige AS ER Baltic Electrotechnics and Automation pöördumine
4.4 EETELi koostöö EÜNiga. Töövarjupäeva korraldamine sügisel 2008.a.
4.5 TKK koostööleping
4.6 Kohtumisest NETA ja LEAAga
4.7 Juhatuse liikme U. Mahlapuu poolt tõstatatud küsimused eelmisest koosolekust:
*EETELi kodulehekülje ja jooksvate tekstide õigekirja järjepidev tagamine.
*EETELi 2009 aasta märkmiku tellimine.
*EETELi uue reklaamvoldiku tellimine.
*Informatsioon loodava “Eesti kinnisvarahooldaja käsiraamatu” peatükid teemal „Elektripaigaldise ja hooneautomaatika hooldustööd”.
(*) tähistusega päevakorra punktide kohta on lisa materjal
 

10.06.2008

10.06.2008 Juhatuse koosoleku protokoll pdf-s

Päevakorras:

1. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine (*)
2. Uute liikmete vastuvõtt: OÜ Apsida Ehitus
3. EETELi tuleviku töörühma liikmete määramine juhatusest
4. Muud küsimused
4.1 Juhtimiskoolituse projektist
4.2 Läti ja Leedu organisatsioonide külastamisest
4.3 STULiga kohtumine Tallinnas 9. -10.06.
4.4 Palga uuringu hetkeseisust
4.5 EETELi koostöö EÜNiga. Töövarjupäeva korraldamine sügisel 2008.a.
4.6 TKK koostööleping
(*) tähistusega päevakorra punktide kohta on lisa materjal

13.05.2008

13.05.2008 Juhatuse koosoleku protokoll pdf-s

Päevakorras:

1. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine (*)
2. Uute liikmete vastuvõtt: Netroo OÜ, Raja Elekter OÜ, Handler OÜ
3. 2008 aasta I kvartali majandustulemused
4. 2008. aasta üldkoosoleku järelvaade
5. Muud küsimused
5.1 Juhtimiskoolituse projektist
5.2 Läti ja Leedu organisatsioonide külastamisest
5.3 STULiga kohtumine Tallinnas 9-10.06.
5.4 EETELi KOO komisjoni kinnitamine
5.5 Palga uuringu hetkeseis
(*) tähistusega päevakorra punktide kohta on lisa materjal

15.04.2008

15.04.2008 Juhatuse koosoleku protokoll pdf-s

Päevakorras:

1. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine (*)
2. Uute liikmete vastuvõtt: Kymdata OY ; Energoservice OÜ
3. 2008. aasta üldkoosoleku ettevalmistamine
4. Muud küsimused
4.1 Käsilolevatest projektidest
4.2 Kinnitada ettepanekud omistada ”EETELi Teenetemärk” (A. Vainola; H.Liiser; A.Ulla).
4.3 Reisist Jaapanisse
(*) tähistusega päevakorra punktide kohta on lisa materjal

18.03.2008

18.03.2008 Juhatuse koosolelu protokoll pdf-s

Päevakorras:

1. Tööandjate Keskliidu tegevjuht T. Kriis
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine (*)
3. Uute liikmete vastuvõtt OÜ System Test ja TTÜ Elektriajamite ja Jõuelektroonika Instituut (*)
4. 2008. aasta üldkoosoleku programm ja konverentsi kava kinnitamine (24.04.2008). Uus liikmemaks.
5. Muud küsimused
5.1 Kohtumisest Eesti Elektritööstuse Liiduga 22. 02.2008 ja koostööleping (*)
5.2 Kohtumine EASis 11.03.08 ja võimalused koostööks
5.3 Kohtumine STULis 27.02.08 (*) ja võimalused koostööks
5.4 Palgaturu uuringust koostöös AS Fontesega
5.5 EETELi liikmete rahulolu küsitlus (*)
5.6 Jooksev infovahetus
(*) tähistusega päevakorra punktide kohta on lisa materjal

 

 

 

 

12.02.2008

 

 

 

 

12.02.2008 Juhatuse koosoleku protokoll pdf-s

Päevakorras:

1. 1. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine (*)
2. Uute liikmete vastuvõtt (CORLE OÜ; GRABEN OÜ; HEAD LOAD OÜ; A-KAABEL OÜ)
3. 2008. aasta eelarve arutelu (*Lisa) ja üldkoosoleku aja kinnitamine (24.04.2008)
4. Juhatuse ja tegevjuhtkonna rollist ja kohustustest edaspidi (V. Kassihini e-mail 30.01.2008)
5. Muud küsimused
5.1 Kohtumisest Eesti Elektritööstuse Liiduga 17. 01.2008(* Lisa)
5.2 Kohtumine EAS-s ja võimalused koostööks
5.3 Projekt ”Energia tõhusus” ja selle rahastamine M-KMi abil
5.4 Infopäev TPTs(*Lisa)
5.5 Palgaturu uuringust koostöös AS Fontesega

08.01.2008

08.01.2008 Juhatuse koosoleku protokoll pdf-s

Päevakorras:

1. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
2. Uue tegevdirektori ametisse kinnitamine
3. Esialgne eelarve ja tegevuskava projekti tutvustamine
4. Jaan Allemi nägemus EETELi prioriteetidest
5. Muud küsimused
5.1. Reis Jaapanisse
5.2 Infopäev TPTs 30. jaanuar 2008
5.3 Kodulehest (reklaam, ELTE, tööpakkumised)

2010   2009   2008