Kasulikku

EAS tutvustas akadeemilist Eesti juhtimisvaldkonna uuringut 2011

 Vastavusdeklaratsiooni keele nõuetest

Paigaldusettevõtetelt nõutakse peatöövõtja poolt  viidet seadusele, kus oleks öeldud, et vastavusdeklaratsioon võib olla võõrkeelne. Vastasel korral tuleb nii maaletoojate kui tootjate esindajatel, esitada iga müüdud toote kohta deklaratsioon eesti keeles.

 

Allpool leiate PDF dokumenditena MKM ja TJA vastuse meie järelepärimisele, mis puudutab ülal mainitud probleemi

Vastavusdeklaratsiooni keelest MKM.pdf

Vastavusdeklaratsioonist. TJA.pdf