EETELi Kevadkonverents 2012

EETELi Kevadkonverents toimus 10. mail 2012 a  Tallinna Polütehnikumis Pärnu mnt 57

 
 Konverentsi ettekannetega saate tuvuda klikkides ettekande peale

*       Avanev elektriturg 2013 Konstantin Dotsenko(Baltic Energy Service)

Konstantin Dotsenko ettevõttest Baltic Energy Service OÜ, kes andis praktilise kallakuga ülevaate „Elektrienergia ostuvõimalused avatud elektrienergia turul“

Elektrituru avanemine toob kaasa suuri muudatusi kõigile elektri „tavatarbijatele“ alates 1-st jaanuarist järgmisel aastal. Suure tõenäosusega pöördub see nn „tavatarbija“ aastalõpul ennekõige elektriala spetsialistide poole küsimusega „Mida ma nüüd tegema peaks?“. Konstantin Dotseko ettekanne annab sellele küsimusele vähemalt sissejuhatava vastuse. Et teema osalejatele huvi pakkus, leidis kinnitust nii arvukates küsimustes kui ka tagsiside ankeetide vastuses.

*       Ehitusseadustiku eelnõu elektriosastAgo Pelisaar (MKM)

Ago Pelisaar Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, kes tutvustas menetluses olevat „Ehitusseadustiku eelnõud“

Ehitusseadustiku eelnõu oli enne ettekannet jõudnud tekitada küllalt palju emeotsionaalseid kommentaare EETELi liikmete poolt (eriti seaduseelnõus olev paragrahv, mis teavitab kehtiva Elektriohutuseaduse kehtetuks muutumisest peale uue seadustiku jõustumist). Konverentsile eelnenud kohtumisel Ago Pelisaarega palusin tal oma ettekandes anda eelkõige sissejuhatav ülevaade seadusemuudatuse eesmärkidest ja uue seadustiku ülesehitusest. Tegemist on tulevikus ehitsuvaldkonda reguleeriva seadusandluse olulise uuendusega ja teatavasti iga uuenduse läbiviimisel esimene reaktsioon on suure osa osalejate vastuseis. Sellepärast oli minu eesmärgiks  seda tavapärast reageeringut pehmendada ja mõjutada EETELi ettevõtjaid aktiivselt osalema arutelus omapoolsete ettepanekutega. Pean tunnistama, et see eesmärk täitus pigem osaliselt, kuna kuulsin peale konverentsi mitmelt osalejalt seisukohavõtte stiilis „mis me jamame, kirjutame kehtiva elektriohutusseaduse uude seadustikku täiega sisse ja kõik on korras“. Loodan siiski, et Ago Pelisaare poolt toodud selgituste mõte jõuab üha rohkem „pärale“ ja harjutakse sellise kogu ehitusvaldkonda katva regulatsiooni uute seisukohtadega.

*       Maksukuulekus ehitusturul tegutsevate elektriettevõtetes Rauno Ellermaa(MTA)

Maksukuulekus ehitussektoris oli ilmselt „kuumim“ konverentsi ettekanne. See jõudis kavasse tänu võrguelektrikute sektsiooni ettevõtlikusele, kes palusid ettekandega analoogset ülevaadet varem. Ajendiks oli saada selgust, kas kõik Jaotusvõrgu hangetes osalejad ikka on maksumaksjad (kohati on mõningad pakkumised, mida hankes osalejad saavad näha, ebarealistlikult odavad).  Rauno Ellerma poolt esitatud ettekanne, mida pisut täiendas tema kolleeg Marika Korka, andis EETELi liikmetest selgelt positiivsema pildi, võrreldes ülejäänud turul osalejatega. Tutvudes tagasiside ankeedi hinnangutega, leidsin positiivse üllatusena 2 vastust, kas hinnangut „väga hea“ oli täiendatud kolme tärniga (***), mis on minu 4 aastases praktikas esmakordne!