Teaberaamat nr. 4 – Rikkevoolukaitse

SISUKORD

1. Sissejuhatus
2. Elektrivoolu ohtlikkus
3. Elektrilöögikaitse põhimõtted
4. Rikkevoolukaitse
5. Rikkevoolukaitselülitite iseloomustus
6. Rikkevoolukaitselülitite kasutamine
7. Kokkuvõte

Lisa
Eesti – inglise – saksa elektriala väike oskussõnastik

Hind: 73.80 EEK.
Soodustus EETELi liikmetele:
kuni 5 tk – 5%;
6-10 tk 10 %
ja üle 10 tk 25%

Raamatut saab tellida meie sidevahendite kaudu või osta meie kontorist.

EETEL-EKSPERT OÜ
registrikood 10525063
Laki 13, 12915 Tallinn
Telefonid: 679 7971
Telefaks: 679 7973
E-post: elektriala@eetel.ee
Arvelduskonto Hansapank, 22 101 151 2641