Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit: uus ehitusseadustiku eelnõu ei taga elektriohutust elektripaigaldiste ehitamisel ja kasutamisel

09.05.2012 11:20
Toimub: 09.05.2012
Pressiteade
Uudisvoog Postimees

EETELi juhatus suunab tähelepanu puudujääkidele planeerimisseaduse, ehitusseadustiku ja nende rakendamise seaduse eelnõudes, sest kavatsetavad muudatused hakkavad avaldama suurt mõju väljakujunenud olukorrale elektriehituse turul. Seaduseelnõu aruteluks otsustati taas kokku kutsuda Elektriohutusnõukoda (EON). Teemat käsitletakse põhjalikumalt homme toimuval EETEL-i kevadkonverentsil.

„Meie liikmed on tõsiselt mures kujuneva olukorra pärast, sest eelnõus toodu rakendamisel muutuvad elektriohutuse nõuded ja see omakorda võib seada ohtu inimeste tervise ja elugi,“ kinnitas EETELi juhatuse esimees Märt Viileberg

Seaduse eelnõust on välja jäänud mitmed olulised lõigud, samuti on mitmed olulised lõigud kehtivast Elektriohutusseadusest lahustunud üldsõnalistesse deklaratsioonidesse. Välja on jäänud näiteks elektripaigaldustööde ohutu läbiviimine, isikute erialase pädevuse hindamine, elektripaigaldiste käit jne. Liiga üldsõnaliselt on sõnastatud näiteks ehitusseadustiku paragrahvis 76 elektripaigaldistele esitatavad nõuded.

“Loodan ühtlasi EONi sekretäri kohuseid täites, et nõukoja liikmetel jagub kannatust ja tasakaalukust seadustiku eelnõu täiendamisel, muutes selle elektriohutust mõistlikult reguleerivaks dokumendiks,” soovis EETEL-i tegevjuht Jaan Allem.

Taaskäivitatud Elektriohutusnõukoda on koostöös Tehnilise Järelevalve Ametiga formuleerinud märksõnad, mille osas seaduse eelnõud analüüsida tuleb: Nõuded elektripaigaldisele; Tehniline kontroll ehk audit; Elektritöö nõuded ettevõtjale; Vastutava isiku olemasolu ja pädevus; Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja nõuded.

Elektriohutusnõukoda on elektrialal tegutsevate või seda mõjutavate organisatsioonide koostöövorm, mille eesmärk on anda panus elektriohutusalase arendustegevuse suunamisel. Elektriohutusnõukojas on esindatud elektriohutuse seisukohalt kesksed valitsusasutused, ettevõtjad, tööandjad, töövõtjad, tarbijad, kõrgkoolid ja elektriinseneride seltsid.

Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit (EETEL) ühendab 94 ettevõtjat Eestis, kes esindavad elektrivaldkonna tootjaid, projekteerijad, paigaldajad, hulgimüüjad jt. Alaliidu eesmärk on liikmete eri- ja ärialase kompetentsi arendamine ning valdkonna professionaalse taseme hoidmine. Liidu liikmed annavad tööd üle 4000 inimesele, liikmesettevõtete kogukäive ületab 500 miljonit eurot.

EETEL-i kevadkonverents toimub neljapäeval 10. mail 2012, kl 11. Tallinna Polütehnikumis (Pärnu mnt 57). Ühe olulise päevateemana annab Ehitusseadustiku eelnõu elektriosast ülevaate Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Ago Pelisaar.

Lisainformatsioon:

Jaan Allem

Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu tegevjuht

Tel 6671621

jaan@eetel.ee

http://www.eetel.ee